Prowadzenie dokumentacji księgowej

Nasza oferta prowadzenia dokumentacji księgowej obejmuje:

 • prowadzenie księgowości osób fizycznych, prawnych oraz spółek,
 • prowadzenie ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie biznesplanów,
 • opracowywanie polityki rachunkowości,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg przez osoby trzecie, eliminacja błędów.

 

Dokumenty